Oddział Gdańsk: 58 520 10 30   Oddział Rumia: 58 671 15 25

Działalność Spółki Narzędzia została rozpoczęta w roku 1994. Od początku istnienia założeniem było dostarczanie profesjonalnych narzędzi najbardziej wymagającym odbiorcom. Początkowo mały sklepik po 7 latach powiększył swoją powierzchnię trzykrotnie oraz uruchomił serwis elektronarzędzi oraz pneumatyki. W 2007 roku spółka zyskała dodatkową powierzchnię biurową na piętrze pawilonu przy ul. Gen. Hallera 169. W tym samym czasie został oddany do użytku pawilon usługowo-handlowy w Rumi przy ul. Sobieskiego 57. Znajdują się w nim: salon sprzedaży, serwis narzędzi, magazyn oraz sala konferencyjna do szkoleń naszych handlowców oraz klientów.

Wraz z otwarciem kolejnego oddziału naszej firmy w Rumi poszerzyliśmy katalog usług oferowanych naszym Klientom o nowoczesne centrum szkoleniowe i profesjonalny serwis narzędzi. Taki standard obsługi wprowadzamy we wszystkich oddziałach Spółki, by stać się dobrym partnerem dla wymagającego rynku.

 

Szkolenia w naszej Sali konferencyjnej pozwolą Państwu zwiększyć wykorzystanie czasu pracy i zasadniczo podnieść jej wydajność. Nasza firma to profesjonalizm, dobre zaplecze logistyczne i serwisowe. Dysponujemy kadrą doradców technicznych z wieloletnim doświadczeniem, którzy pomogą Państwu w doborze odpowiednich produktów.

 

W 2013 roku rozpoczęliśmy działalność na terenie Polski uruchamiając przedstawicielstwo na terenie województwa śląskiego.

 

Obecnie współpracujemy bezpośrednio z wieloma czołowymi producentami narzędzi z Polski, Europy i producentami z dalekiego Wschodu. Importujemy bezpośrednio z fabryk liczne marki produktów, co dla naszych klientów oznacza dobre ceny i szybkie dostawy. Z wieloma producentami pracujemy na zasadzie wyłączności na naszych terenach działalności. W szerokiej gamie oferowanego przez nas asortymentu znajdują się elektronarzędzia, pneumatyka, narzędzia ręczne, agregaty prądotwórcze, maszyny budowlane, narzędzia skrawające oraz wiele, wiele innych narzędzi niezbędnych w przemyśle i budownictwie.

 

Pracujemy z pasją, która sprawia, że do każdej oferty i do każdego klienta podchodzimy w sposób wyjątkowy, bo to on jest dla nas Najważniejszy.

 

Nasza pasja to Państwa zysk.

 

Zapraszamy do współpracy.

PARP_nagłówek

 

Narzędzia Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja

Nr POIR.02.03.03-20-0001/18

w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 40 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 30.06.2020, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Cele szczegółowe:

wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK;

wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych;

wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów;

rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm;

inkubowanie wspólnych inwestycji, w tym opartych o innowacje.

W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:

7 misji gospodarczych, w tym do Singapuru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA oraz Norwegii;

3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu zgodnie z destynacjami misji gospodarczych PKB;

seminaria/szkolenia poświęcone przygotowaniu podmiotów uczestniczących w misjach gospodarczych do zagranicznej ekspansji;

 1. międzynarodowe wydarzenia targowe;

usługa doradcza związana z umiędzynarodowieniem.

Destynacje ekspansji podmiotów klastra podczas udziału w wydarzeniach targowych/misjach gospodarczych to m.in:

 1. Europa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Szwajcaria, Białoruś, Holandia, Litwa, Belgia, Dania, Włochy, Łotwa, Czechy;
 1. Azja: Rosja, Chiny, Korea, Indie, Singapur;
 1. Skandynawia: Norwegia, Szwecja;
 1. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie;
 1. Australia i Oceania: Australia;
 1. Ameryka Północna: USA, Kanada, Meksyk.

Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra z materiałem w kilku różnych językach, kampanię www oraz spotkania biznesowe.

Członkowie Klastra otrzymają przewodniki po rynkach zbytu wydawane sukcesywnie przed każdym z wyjazdów misyjnych określające warunki społeczno-gospodarcze danego rynku, przepisy prawne, przepisy podatkowe, zwyczaje nawiązywania relacji biznesowych, uwarunkowania polityczne.

Wartość projektu: 9 921 800,00 zł

Wartość dofinansowania: 6 701 550,00 zł

 

 PARP

Narzędzia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej
nr POIR.02.03.03-20-0001/16

w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 45 przedsiębiorstw (w tym 40 MŚP) działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.07.2018r.,  który zostanie osiągnięty poprzez  realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Cele szczegółowe:

 • Wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK
 • Wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych
 • Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów
 • Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm

W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:

 • 6 misji gospodarczych, w tym do Singapuru, Kazachstanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA, Rosji oraz Norwegii
 • 3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu zgodnie z destynacjami misji gospodarczych WKB
 • 3 seminaria/szkolenia poświęcone przygotowaniu podmiotów uczestniczących w misjach gospodarczych do zagranicznej ekspansji
 • 20 międzynarodowych wydarzeń targowych

 

Destynacje ekspansji podmiotów klastra podczas udziału w imprezach targowych:

 1. Europa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Szwajcaria
 2. Azja: Rosja, Kazachstan
 3. Skandynawia: Norwegia, Szwecja
 4. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie
 5. Australia i Ocenia: Australia

 

Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra z materiałem w kilku różnych językach, kampanię www oraz spotkania biznesowe.

Członkowie Klastra otrzymają przewodniki po rynkach zbytu wydawane sukcesywnie przed każdym z wyjazdów misyjnych określające warunki społeczno- gospodarcze danego rynku, przepisy prawne, przepisy podatkowe, zwyczaje nawiązywania relacji biznesowych, uwarunkowania polityczne

Wartość projektu: 6 105 966,00 zł

Wartość dofinansowania: 4 225 460,00 z

 

ue
SYSTEMY PNEUMATYCZNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA,
MOBILNY I STACJONARNY SERWIS PNEUMATYKI ORAZ INFORMATYZACJA
WEWNĘTRZNA FIRMY SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE POZYCJI
KONKURENCYJNEJ NARZĘDZIA SP. Z O. O.”
  
W wyniku zakończenia realizacji projektu pt. „Systemy pneumatyczne z odzyskiem ciepła, mobilny i stacjonarny serwis pneumatyki oraz informatyzacja wewnętrzna firmy szansą na zwiększenie pozycji konkurencyjnej Narzędzia Sp. z o.o.” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 możemy zaoferować innowacyjne w skali regionu pomorskiego nową i udoskonaloną usługę:Systemy pneumatyczne z odzyskiem ciepła – kompleksowe rozwiązania w zakresie pneumatyki dla zakładów produkcyjnych, budowane w oparciu o najbardziej nowoczesne i energooszczędne technologie, zakładające m.in. wykorzystanie falowników (sterowanie zapotrzebowaniem na energię) i wymienników ciepła (odzysk ciepła). Wśród elementów używanych do montażu systemów stosowane są zespoły przygotowania powietrza firmy MARC (charakteryzują się one wysoką klasą energooszczędności z wbudowanymi wymiennikami ciepła pozwalającymi wykorzystywać ciepło będące produktem ubocznym w procesie produkcji sprężonego powietrza do podgrzewania wody lub ogrzewania pomieszczeń), narzędzia pneumatyczne FUJI oraz Chicago Pneumatic, które znane są z trwałości oraz bardzo specjalistycznych zastosowań w przemyśle. Ponadto nowe systemy pneumatyczne posiadają rozwiązania eliminujące olej ze sprężonego powietrza, co zapobiega przedostawaniu się szkodliwych substancji do powietrza, którym oddychają ludzie pracujący w pobliżu instalacji pneumatycznej. Systemy i narzędzia pneumatyczne z powodzeniem zastępują urządzenia elektryczne, są ok. 5 razy bardziej oszczędniejsze i bardziej bezpieczne, ale muszą być dobrane bardzo precyzyjnie do aplikacji przemysłowych wraz z technologami produkcji. Rozwiązania te są dobierane przez naszych doradców technicznych na podstawie analizy potrzeb klienta.Ulepszona usługa serwisu mobilnego i stacjonarnego systemów pneumatycznych – dotyczy głównie serwisu kompresorowni (zespołów przygotowania powietrza), systemów i narzędzi pneumatycznych. Zakłady przemysłowe, w których zainstalowane są narzędzia i osprzęt pneumatyczny, pracują w systemie zmianowym i każdy przestój to bardzo duże straty. Serwis mobilny pozwala zwiększyć bezpieczeństwo procesów produkcyjnych. Ponadto, jeżeli naprawa jest trudna lub brakuje określonych części zamiennych, serwis umożliwia wydanie narzędzi zastępczych na czas naprawy. Świadczenie usługi jest możliwe dzięki unowocześnieniu serwisu spółki o specjalistyczne wyposażenie (sprężarki śrubowe, nowoczesne narzędzia do diagnostyki narzędzi itp.). Ponadto rozbudowany został serwis stacjonarny dla serwisowania elementów systemów pneumatycznych, które z różnych przyczyn nie będą mogły być naprawiane na miejscu.Projekt „Systemy pneumatyczne z odzyskiem ciepła, mobilny i stacjonarny serwis pneumatyki oraz informatyzacja wewnętrzna firmy szansą na zwiększenie pozycji konkurencyjnej Narzędzia Sp. z o.o.”, został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 1-Rozwój i Innowacje w MŚP, 1.1. Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.2. Małe i Średnie przedsiębiorstwa).

Narzędzia Sp. z o.o. /O. Gdańsk
ul. Gen, Hallera 169
80-416 Gdańsk
58 520 10 30
58 344 25 33
office@narzedzia.gda.pl
Narzędzia. Sp. z o.o./ O. Rumia
ul. Sobieskiego 57
84-230 Rumia
58 679 60 70
58 671 15 25
rumia@narzedzia.gda.pl

 

 

Doradcy techniczni

Okolice Łodzi – Polska Centralna

Sebastian Świeciak

s.swieciak@narzedzia.gda.pl

Polska południowo-wschodnia

Paweł Wójcik

p.wójcik@narzedzia.gda.pl

Polska północno-zachodnia

Maciej Wieczorkiewicz

m.wieczorkiewicz@narzedzia.gda.pl

Polska południowa, Śląsk GOP

m.zon@narzedzia.gda.pl

Trójmiasto i okolice:

Mariusz Pajor

Andrzej Siejka

m.pajor@narzedzia.gda.pla.siejka@narzedzia.gda.pl
Trójmiasto i okolice oraz Warmia i mazury

Dawid Pawłowski

 d.pawlowski@narzedzia.gda.pl

Narzędzia pneumatyczne – cała Polska

Jarosław Grzegorzyca

 j.grzegorzyca@narzedzia.gda.pl

 

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.