Oddział Gdańsk: 58 520 10 30   Serwis 58 671 15 25

program-regionalny-s

pomorskie-w-unii-s

unia-s

Tytuł projektu: „Systemy pneumatyczne z odzyskiem ciepła, mobilny i stacjonarny serwis pneumatyki oraz informatyzacja wewnętrzna firmy szansą na zwiększenie pozycji konkurencyjnej Narzędzia Sp. z o.o.”

Beneficjent: Narzędzia Sp. z o.o.

Umowa o dofinansowanie projektu: UDA-RPPM.01.01.02-00-144/13-00

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Osi Priorytetowej 1. Rozwój i Innowacje w MŚP,
Działania 1.1 Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa,
Poddziałanie 1.1.2. Małe i Średnie przedsiębiorstwa

Całkowity koszt realizacji Projektu: 887.561,85 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 721.595,00 PLN

Kwota dofinansowania Projektu: 310.285,85 PLN
Poziom dofinansowania: 43,00 %
Kwota współfinansowania ze środków EFRR: 310.285,85,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.04.2013 – 31.08.2015

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.