Oddział Gdańsk: 58 520 10 30   Serwis 58 671 15 25

Spółka Narzędzia rozpoczęła działalność w roku 1994. Od początku, głównym jej założeniem było dostarczanie
profesjonalnych urządzeń i narzędzi dla  najbardziej wymagających klientów.

Zaczynaliśmy od niewielkiego sklepu z narzędziami ( pierwszy sklep narzędziowy w Trójmieście) w Gdańsku,
przy ul. Gen. Hallera 169. Świetna oferta i profesjonalna obsługa to atuty, które stanowiły o sile naszej Spółki. Po siedmiu latach działalności Spółka posiadała już trzykrotnie większą powierzchnię handlową, oraz własny serwis narzędzi elektrycznych
i pneumatycznych.

Kolejnym etapem rozwoju spółki było uruchomienie w 2007 kolejnego punktu handlowego w Rumii, a w roku 2013 – przedstawicielstwa handlowego na Górnym Śląsku.

Krokiem milowym w rozwoju spółki było wprowadzenie własnych profesjonalnych marek narzędzi pneumatycznych
i elektrycznych. W roku 2006 wprowadziliśmy pierwsze narzędzia przemysłowe marki HEXO, a w roku 2017 wprowadziliśmy linię maszyn HUZAIR dedykowaną dla mniej wymagających aplikacji przemysłowych oraz dla branży warsztatowej.

Nasza podstawowa oferta to narzędzia pneumatyczne takie jak : szlifierki kątowe, szlifierki proste, klucze udarowe, grzechotki, wiertarki, wkrętarki, młotki, nitownice. Obecnie oferujemy ponad 100 modeli profesjonalnych maszyn przemysłowych marki HEXO, które z powodzeniem pracują praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu w Polsce i za granicą.

Sukcesywny rozwój spółki Narzędzia spowodował, że dotychczasowe zasoby powierzchni magazynowej i serwisowej
trzeba było powiększyć.

W roku 2021 oddaliśmy do użytku nowoczesny obiekt biurowy z magazynem wysokiego składowania i profesjonalnym serwisem napraw w Gdańsku przy ulicy Geodetów 30. Dotychczasowe punkty handlowe w Gdańsku i Rumii, zostały wyłączone
z użytkowania.

Naszym głównym celem i pasją, jest oferowanie optymalnych rozwiązań w zakresie pneumatyki narzędziowej dla najbardziej wymagających klientów przemysłowych jak również kompleksowe wsparcie i współpraca z naszymi partnerami handlowymi.

Nasi Pracownicy oraz Partnerzy Handlowi to duma naszej Spółki, bo to Oni właśnie swoim profesjonalizmem budują pozycję naszej Firmy.

Pasja z jaką wykonujemy swoją pracę sprawia, że do każdej potrzeby klienta podchodzimy indywidualnie i wyjątkowo, zadowolenie klienta jest naszym celem i satysfakcją.

Nasza pasja to Państwa zysk.

Zapraszamy do współpracy.

PARP_nagłówek

Narzędzia Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja

Nr POIR.02.03.03-20-0001/18

w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 40 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 30.06.2020, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Cele szczegółowe:

wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK;

wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych;

wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów;

rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm;

inkubowanie wspólnych inwestycji, w tym opartych o innowacje.

W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:

7 misji gospodarczych, w tym do Singapuru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA oraz Norwegii;

3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu zgodnie z destynacjami misji gospodarczych PKB;

seminaria/szkolenia poświęcone przygotowaniu podmiotów uczestniczących w misjach gospodarczych do zagranicznej ekspansji;

 1. międzynarodowe wydarzenia targowe;

usługa doradcza związana z umiędzynarodowieniem.

Destynacje ekspansji podmiotów klastra podczas udziału w wydarzeniach targowych/misjach gospodarczych to m.in:

 1. Europa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Szwajcaria, Białoruś, Holandia, Litwa, Belgia, Dania, Włochy, Łotwa, Czechy;
 1. Azja: Rosja, Chiny, Korea, Indie, Singapur;
 1. Skandynawia: Norwegia, Szwecja;
 1. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie;
 1. Australia i Oceania: Australia;
 1. Ameryka Północna: USA, Kanada, Meksyk.

Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra z materiałem w kilku różnych językach, kampanię www oraz spotkania biznesowe.

Członkowie Klastra otrzymają przewodniki po rynkach zbytu wydawane sukcesywnie przed każdym z wyjazdów misyjnych określające warunki społeczno-gospodarcze danego rynku, przepisy prawne, przepisy podatkowe, zwyczaje nawiązywania relacji biznesowych, uwarunkowania polityczne.

Wartość projektu: 9 921 800,00 zł

Wartość dofinansowania: 6 701 550,00 zł

 PARP

Narzędzia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej
nr POIR.02.03.03-20-0001/16

w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 45 przedsiębiorstw (w tym 40 MŚP) działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.07.2018r.,  który zostanie osiągnięty poprzez  realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Cele szczegółowe:

 • Wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK
 • Wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych
 • Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów
 • Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm

W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:

 • 6 misji gospodarczych, w tym do Singapuru, Kazachstanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA, Rosji oraz Norwegii
 • 3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu zgodnie z destynacjami misji gospodarczych WKB
 • 3 seminaria/szkolenia poświęcone przygotowaniu podmiotów uczestniczących w misjach gospodarczych do zagranicznej ekspansji
 • 20 międzynarodowych wydarzeń targowych

Destynacje ekspansji podmiotów klastra podczas udziału w imprezach targowych:

 1. Europa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Szwajcaria
 2. Azja: Rosja, Kazachstan
 3. Skandynawia: Norwegia, Szwecja
 4. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie
 5. Australia i Ocenia: Australia

Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra z materiałem w kilku różnych językach, kampanię www oraz spotkania biznesowe.

Członkowie Klastra otrzymają przewodniki po rynkach zbytu wydawane sukcesywnie przed każdym z wyjazdów misyjnych określające warunki społeczno- gospodarcze danego rynku, przepisy prawne, przepisy podatkowe, zwyczaje nawiązywania relacji biznesowych, uwarunkowania polityczne

Wartość projektu: 6 105 966,00 zł

Wartość dofinansowania: 4 225 460,00 z

ue
SYSTEMY PNEUMATYCZNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA,
MOBILNY I STACJONARNY SERWIS PNEUMATYKI ORAZ INFORMATYZACJA
WEWNĘTRZNA FIRMY SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE POZYCJI
KONKURENCYJNEJ NARZĘDZIA SP. Z O. O.”
  
W wyniku zakończenia realizacji projektu pt. „Systemy pneumatyczne z odzyskiem ciepła, mobilny i stacjonarny serwis pneumatyki oraz informatyzacja wewnętrzna firmy szansą na zwiększenie pozycji konkurencyjnej Narzędzia Sp. z o.o.” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 możemy zaoferować innowacyjne w skali regionu pomorskiego nową i udoskonaloną usługę:Systemy pneumatyczne z odzyskiem ciepła – kompleksowe rozwiązania w zakresie pneumatyki dla zakładów produkcyjnych, budowane w oparciu o najbardziej nowoczesne i energooszczędne technologie, zakładające m.in. wykorzystanie falowników (sterowanie zapotrzebowaniem na energię) i wymienników ciepła (odzysk ciepła). Wśród elementów używanych do montażu systemów stosowane są zespoły przygotowania powietrza firmy MARC (charakteryzują się one wysoką klasą energooszczędności z wbudowanymi wymiennikami ciepła pozwalającymi wykorzystywać ciepło będące produktem ubocznym w procesie produkcji sprężonego powietrza do podgrzewania wody lub ogrzewania pomieszczeń), narzędzia pneumatyczne FUJI oraz Chicago Pneumatic, które znane są z trwałości oraz bardzo specjalistycznych zastosowań w przemyśle. Ponadto nowe systemy pneumatyczne posiadają rozwiązania eliminujące olej ze sprężonego powietrza, co zapobiega przedostawaniu się szkodliwych substancji do powietrza, którym oddychają ludzie pracujący w pobliżu instalacji pneumatycznej. Systemy i narzędzia pneumatyczne z powodzeniem zastępują urządzenia elektryczne, są ok. 5 razy bardziej oszczędniejsze i bardziej bezpieczne, ale muszą być dobrane bardzo precyzyjnie do aplikacji przemysłowych wraz z technologami produkcji. Rozwiązania te są dobierane przez naszych doradców technicznych na podstawie analizy potrzeb klienta.Ulepszona usługa serwisu mobilnego i stacjonarnego systemów pneumatycznych – dotyczy głównie serwisu kompresorowni (zespołów przygotowania powietrza), systemów i narzędzi pneumatycznych. Zakłady przemysłowe, w których zainstalowane są narzędzia i osprzęt pneumatyczny, pracują w systemie zmianowym i każdy przestój to bardzo duże straty. Serwis mobilny pozwala zwiększyć bezpieczeństwo procesów produkcyjnych. Ponadto, jeżeli naprawa jest trudna lub brakuje określonych części zamiennych, serwis umożliwia wydanie narzędzi zastępczych na czas naprawy. Świadczenie usługi jest możliwe dzięki unowocześnieniu serwisu spółki o specjalistyczne wyposażenie (sprężarki śrubowe, nowoczesne narzędzia do diagnostyki narzędzi itp.). Ponadto rozbudowany został serwis stacjonarny dla serwisowania elementów systemów pneumatycznych, które z różnych przyczyn nie będą mogły być naprawiane na miejscu.Projekt „Systemy pneumatyczne z odzyskiem ciepła, mobilny i stacjonarny serwis pneumatyki oraz informatyzacja wewnętrzna firmy szansą na zwiększenie pozycji konkurencyjnej Narzędzia Sp. z o.o.”, został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 1-Rozwój i Innowacje w MŚP, 1.1. Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.2. Małe i Średnie przedsiębiorstwa).

Narzędzia Sp. z o.o. /O. Gdańsk
ul. Gen, Hallera 169
80-416 Gdańsk
58 520 10 30
58 344 25 33
office@narzedzia.gda.pl
Narzędzia. Sp. z o.o./ O. Rumia
ul. Sobieskiego 57
84-230 Rumia
58 679 60 70
58 671 15 25
rumia@narzedzia.gda.pl

Doradcy techniczni

Okolice Łodzi – Polska Centralna

Sebastian Świeciak

s.swieciak@narzedzia.gda.pl

Polska południowo-wschodnia

Paweł Wójcik

p.wójcik@narzedzia.gda.pl

Polska północno-zachodnia

Maciej Wieczorkiewicz

m.wieczorkiewicz@narzedzia.gda.pl

Polska południowa, Śląsk GOP

m.zon@narzedzia.gda.pl

Trójmiasto i okolice:

Mariusz Pajor

Andrzej Siejka

m.pajor@narzedzia.gda.pla.siejka@narzedzia.gda.pl
Trójmiasto i okolice oraz Warmia i mazury

Dawid Pawłowski

 d.pawlowski@narzedzia.gda.pl

Narzędzia pneumatyczne – cała Polska

Jarosław Grzegorzyca

 j.grzegorzyca@narzedzia.gda.pl
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.